[Giao hàng thu tiền hộ] Phương án giao hàng thu tiền hiệu quả

Thứ Tư, 21/10/2015, 19:11 GMT+7

Dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (COD) là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể sử dụng kèm với các dịch vụ bưu chính khác để uỷ thác bưu điện thu hộ giúp một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi(hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

Dịch vụ giao hàng thu tiền hộ

Mức giá trị tối đa cho một bưu gửi giao hàng COD là: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

Dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (COD) kèm theo các loại dịch vụ Bưu chính trong nước:

• Bưu phẩm ghi số

 Bưu kiện

 Chuyển phát nhanh (EMS)

 Phát trong ngày (PTN)

Bưu chính uỷ thác

      Quý khách hoàn toàn có thể An tâm khi sử dụng dịch vụ COD vì Bưu điện chịu trách nhiệm bồi thường cho quý khách nếu để xảy ra tổn thất đối với bưu gửi hoặc phiếu chuyển tiền COD thuộc trách nhiệm của Bưu điện.

Cước dịch vụ phát hàng thu tiền được ban hành theo quyết  định số 4496/QĐ-GCTT-TGĐ ngày 23/08/2005 của TGĐ TCT BC VT VN.

Khi sử dụng dịch vụ COD, khách hàng phải trả các khoản cước sau :
• Cuớc dịch vụ giao hàng thu tiền hộ cơ bản mà khách hàng lựa chọn để gửi bưu gửi COD : Theo qui định cước hiện hành đối với từng loại dịch vụ (nếu có).
• Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD ( Chưa bao gồm thuế VAT): Thu 0,75% giá trị bưu gửi, tối thiểu thu 7.000đ.
• Cước chuyển tiền: Thu bằng 50% cước dịch vụ thư chuyển tiền hiện hành.

Đặc biệt, quý khách có thể yêu cầu chuyển nhanh phiếu chuyển tiền COD..
 

BỒI THƯỜNG :

1/ Sử dụng dịch vụ COD, người gửi sẽ được bồi thường theo sự thỏa thuận giữa người gửi và bưu điện. 

2/ Tối đa mức bồi thường bằng giá trị bưu gởi. 

Xem thêm: Tư vấn mua sắm

Xem thêm: Thảo luận

Tags: giao hàng, giao hàng thu tiền hộ, COD, dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng thu tiền hộ, giao hàng thu tiền hộ hiệu quả, cash on delivery, collect on delivery, giao hàng thu tiền hiệu quả
GiaoGiup.com / Giao hàng thu tiền hộ
Tags: giao hàng, giao hàng thu tiền hộ, COD, dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng thu tiền hộ, giao hàng thu tiền hộ hiệu quả, cash on delivery, collect on delivery, giao hàng thu tiền hiệu quả
GiaoGiup.com / Giao hàng thu tiền hộ